DOKUMENTY DO POBRANIA

Blankiet wpłaty na rachunek bankowy

W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę (lub sygnatury) sprawy dłużnika

Pobierz

Wnioski

Wydrukowane i uzupełnione proszę dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Wniosek o wszczęcie egzekucji - ogólny

Pobierz

Wniosek o wszczęcie egzekucji - alimenty

Pobierz

Zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji - alimenty

Pobierz

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Pobierz