WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
  1) miasto na prawach powiatu - Krosno
2) powiat krośnieński obejmujący gminy:
 • Chorkówka
 • Dukla
 • Iwonicz-Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Korczyna
 • Krościenko Wyżne
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Wojaszówka

Zgodnie z przepisami art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. Nr 771,1443,1669) komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym w związku z art. 8.2 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

powiat

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, za wyjątkiem spraw o egzekucją z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika